Общи условия

ChilipeppersCause / Люти чушки съществува от септември 2016 г. като доброволчески проект, имащ за цел да работи за социалната интеграция и личностно развитие на деца в риск, посредством споделени изживявания чрез организиране на различни инициативи, в които децата имат възможност да комуникират и споделят опит и изживявания с хора с различни интереси и професии.

Под деца в риск се разбира деца, настанени за отглеждане в Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), в приемни семейства, както и деца, живеещи в биологичните си семейства на прага на бедността. За да осъществява дейността си ChilipeppersCause / Люти чушки си сътрудничи с различни неправителствени организации, държавни институции, специалисти, работещи с деца в риск, с цел организиране на некомерсиални събития и инициативи.

Средствата, необходими за осъществяване на дейността на ChilipeppersCause / Люти чушки са доброволно събрани, посредством различни инициативи на доброволците по проекта. С цел събиране на средства е и продажбата на рекламните материали, обявени в онлайн магазина на уеб-сайта .

Основните цели на ChilipeppersCause / Люти чушки са:

  • Да съдейства за ежедневната грижа на деца от социално слаби семейства, т.че децата да продължат да бъдат отглеждани в семейната си среда, без да се налага отнемането им и даването им в приемна грижа.
  • Да съдейства за социалната интеграция и добра адаптация на децата от социално слаби семейства, посредством организирането на съвместни културно-масови прояви, като детски лагери и др. събития
  • Да се противопостави на социалната апатия и обществена неангажираност спрямо проблемите на хора в неравностойно положение.

Основни партньори на Дарителската инициатива ChilipeppersCause / Люти чушки са:

  • Kids Care
  • Сдружение “Съучастие”
  • Проектът Big Ice Expeditions
  • Цапаница
  • хижа Плевен и нейната Читалня Книги в облаците

Инициативата е отворена и за други партньори, които да споделят целите и правилата на кампанията и се ангажират да спазват морално-етичен кодекс. Кампанията няма определен срок, като различните инициативи ще бъдат анонсирани на уеб сайт и фейсбук страницата своевременно.

Събираните електнорнни адреси, имена, адрес и телефон, както и всяка друга споделена лична информация в онлайн магазина или при абониране за новини на сайта, няма да бъдат предоставяни на трети лица, няма да се използват за различни от целите, посочени в Общите условия, като ще бъдат изтривани и третирани, в съответствие със Законовата рамка за защита на личните данни.

За всякакви въпроси и допълнителна информация можете да се обръщате към нас посредством Формата за запитвания на сайта, както и на e-mail: chilipepperscause@gmail.com