Общи условия

Дарителската инициатива ChilipeppersCause / Люти чушки съществува от септември 2016 г., като доброволческа дарителска инициатива с цел събиране на средства, с които да се подпомогне ежедневната издръжка на деца в нужда. Събраните средства се даряват по сметката на Сдружение “Съучастие” с цел закупуване на най-небходимото за полагане ежедневните грижи на децата, като за това съществуват доказателства с преводни нареждания и отчетност за похарчените средства от страна на Сдружението.

Дарителската инициатива ChilipeppersCause / Люти чушки се осъществява посредством дарители, надареният в лицето на Сдружение “Съучастие”, доброволци и партньори, които съдействат за събирането на средствата, както и подпомагат осъществяването на инициираните проекти.Основните цели на ChilipeppersCause / Люти чушки са:

  • Да съдейства за ежедневната грижа на деца от социално слаби семейства, т.че децата да продължат да бъдат отглеждани в семейната си среда, без да се налага отнемането им и даването им в приемна грижа.
  • Да съдейства за социалната интеграция и добра адаптация на децата от социално слаби семейства, посредством организирането на съвместни културно-масови прояви, като детски лагери и др. събития
  • Да се противопостави на социалната апатия и обществена неангажираност спрямо проблемите на хора в неравностойно положение.

Основни партньори на Дарителската инициатива ChilipeppersCause / Люти чушки са:

  • Kids Care
  • Сдружение “Съучастие”
  • Проектът Big Ice Expeditions
  • Цапаница
  • хижа Плевен и нейната Читалня Книги в облаците

Инициативата е отворена и за други партньори, които да споделят целите и правилата на кампанията и се ангажират да спазват морално-етичен кодекс. Кампанията няма определен срок, като различните инициативи ще бъдат анонсирани на уеб сайт и фейсбук страницата своевременно.
Събираните електнорнни адреси, имена, адрес и телефон, както и всяка друга споделена лична информация в онлайн магазина или при абониране за новини на сайта, няма да бъдат предоставяни на трети лица, няма да се използват за различни от целите, посочени в Общите условия, като ще бъдат изтривани и третирани, в съответствие със Законовата рамка за защита на личните данни.

За всякакви въпроси и допълнителна информация можете да се обръщате към нас посредством Формата за запитвания на сайта, както и на e-mail: chilipepperscause@gmail.com